Ciele a úlohy

„Príležitosť k rozvoju radu zručností je najpôsobivejším aspektom účasti na EYP: od diplomacie a konsenzu, cez rétoriku a vedenie, písanie a redakčné práce, až po projektový manažment.“
Európsky parlament pre mládež sleduje dva hlavné ciele:

1.Vytvorenie nadštandardu na akademickej pôde pre jednotlivca a spoločnosť
Naším cieľom je zapojiť mladých ľudí do aktívnych diskusií o aktuálnych spoločenských a politických otázkach, ako aj ponúknuť im hlbšie pochopenie politiky na európskej úrovni.

2.Podpora pri osobnostnom raste a napomáhanie k rozvíjaniu vzájomného porozumenia medzi rôznymi kultúrami
Podporovať európsky rozmer vzdelávania a dať študentom možnosť podieľať sa na praktickom aplikovaní nadobudnutých vedomostí. Skúsenosti z EYP podnecujú mladých ľudí v záujme o demokratické procesy a ich budovanie ako aj o sociálnu zodpovednosť. Mladým ľuďom chceme ponúknuť možnosť rozvíjať ich potenciál. EYP predstavuje fórum, na ktorom majú študenti možnosť zlepšiť svoje vyjadrovanie, jazykové schopnosti ako aj hlbšie preniknúť do sveta politiky.
Naša pravidelná spätná väzba s účastníkmi dokazuje, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

EYP Slovakia | © Copyright © 2005-2019
Created by: MenyhArt.sk