Main

Europský parlament pre mladých bol založený už v roku 1987 vo Fontainbleu vo Francúzsku (pôvodne ako školský projekt). Počas viac než dvadsaťročnej histórie sa vyvinul v jedinečnú študentskú organizáciu. EYP združuje 39 členských zemí (okrem väčšiny členských zemí EU je v EYP aj Nórsko, Island,Turecko ale i Gruzínsko alebo Bielorusko). Celá organizácia je politicky nezávislá a nie je priamo financovaná EU. EYP predstavuje unikátny vzdelávací projekt, ktorý je prispôsobený výhradne na potreby mladých európskych občanov.

EYP podporuje samostatnosť myslenia a spoločensko-politické iniciatívy mladých ľudí a uľahčuje získanie sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku, mnoho desiatok tisíc mladých ľudí, ktorí sa podieľali na regionálnej, národnej a medzinárodnej stretnutí, vytvorili priateľstvá a medzinárodné kontakty cez a napriek hraniciam štátov. Urobili tak dôležitý prínos k zjednocovaniu Európy.

Dnes EYP je jedným z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, interkultúrne stretnutie, politické vzdelávacej práce a výmenu názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Snažíme sa zvýšiť povedomie o európskych otázkach, podporovať aktívne európske občianstvo a motivovať študentov k zapojeniu v európskej politike.

Podporovať medzinárodné porozumenie, medzi kultúrneho dialógu a rozmanitosti myšlienok a postupov.

Prispieť k rozvoju osobnostných zručností európskej mládeže.

EYP slúži ako fórum, v ktorom mladí ľudia v Európe môžu vyjadriť svoje vlastné názory bez hrania rolí.

EYP Slovakia | © Copyright © 2005-2019
Created by: MenyhArt.sk