EYP Slovakia

Európsky parlament pre mladých na Slovensku (European Youth Parliament SK – EYP SK) je jednou z 39 organizácii pod patronátom medzinárodného EYP. Ponúkame mladým ľuďom vo veku 15 až 26 rokov príležitosť vyjadriť svoj názor k momentálnym problémom v európskej politike. EYP SK zoskupuje študentov a dáva im možnosť vymieňať si v rámci celej Európy názory na nutnosť formovania ich kontinentu. Študenti sa učia prijímať názory rôznych národností            s ohľadom na ich históriu, zvyky, alebo vnútro – politickú situáciu. Vďaka daným úlohám si rozvíjajú samostatné myslenie, vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku, osvojujú si princípy demokracie a rozvíja sa ich záujem o súčasné dianie vo svete.

Európsky parlament pre mladých je jedinou medzinárodnou platformou, ktorá ponúka účastníkom širokú paletu zahraničných zasadnutí, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať a osvojovať si tak demokratické postupy počas autentických zasadnutí. Hľadanie konsenzu je oveľa ťažšie pokiaľ ide o multikulturálny dialóg. Podporujeme neformálne vzdelanie formou záujmových aktivít, ktoré prinášajú účastníkom bližší pohľad na fungovanie zákonodarných inštitúcií. Považuje to za jedno z odvetví, v ktorých teória nie je dostatočná na pochopenie zložitých procesov. Realistický pohľad na zákonodarné procesy považuje za veľmi dôležité, keďže politika nás obklopuje každý deň, zákony formujú naše životné prostredie a povinnosti v rámci komunity. Porozumenie daným aktivitám dáva mladým ľuďom lepšiu možnosť formovať si vlastné názory a eliminuje možnosť správania pod vplyvom dogmatických názorov v spoločnosti.

EYP Slovakia | © Copyright © 2005-2019
Created by: MenyhArt.sk